วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Wise Memory Optimizer 3.16

 

Wise Memory Optimizer เป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้เราสามารถจัดการกับแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปรแกรมนี้จะช่วยในการปิดโปรแกรมที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อเปิดพื้นที่ว่างบนแรม ทำให้โปรแกรมอื่นๆ สามารถใช้พื้นที่นั้นได้ เนื่องจากการทำงานของคอมพิวเตอร์จะมีการโหลดข้อมูลต่างๆ ไปเก็บไว้ในแรมซึ่งสามารถทำงานได้เร็วกว่าหน่วยความจำอื่นๆ การที่เราปิดโปรแกรมที่ไม่มีความจำเป� ��นก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยเพิ่ม ความเร็วในการทำงานของคอมพิวเตอร์ทางอ้อมโดยไม่ต้องอัพเกรดฮาร์ดแวร์ โปรแกรมนี้สามารถเลือกปิดโปรแกรมไม่จำเป็นได้อย่างอัตโนมัติตามการตั้งค่า ที่เรากำหนด

 


--
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น