วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สกรีนเซฟเวอร์ใต้โลกทะเลอันยิ่งใหญ่


TheBlu 3D

          เป็นโปรแกรมสกรีนเซฟเวอร์ที่จะทำให้เราสามารถท่องไปใต้โลกทะเลอันยิ่งใหญ่ โปรแกรมออกแบบมาให้สามารถทำงานร่วมกับระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค Facebook ซึ่งการกระทำที่เราทำผ่านโปรแกรมนี้ก็จะส่งผลเปลี่ยนแปลงไปยังท้องทะเลของ เราและของเพื่อนๆ บน Facebook ด้วย โปรแกรมมีการทำงานแบบออนไลน์ ทำให้ข้อมูลของเราและเพื่อนๆ เชื่อมโยงหากัน นอกจากโปรแกรมจะทำหน้าท ี่เป็นสกรีนเซฟเวอร์ที่สามารถแสดงผลภาพจำลองโลกใต้ ทะเลแบบ 3D แล้ว เรายังสามารถดำดึงสู่โลกใต้ทะเลไปพร้อมๆ กับศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากสิ่งที่พบเห็นได้ด้วย ก็นับว่าเป็นโปรแกรมที่นอกจากให้ความบันเทิงแล้ว ก็ยังสามารถให้ความรู้เกี่ยวกับโลกใต้ทะเลและการดูแลรักษาโลกนี้ให้สวยงาม ได้เป็นอย่างดี
 


--
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น