วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Premium Clock Full - โปรแกรมนาฬิกา รูปลักษณ์ใหม่ๆ


นาฬิกา ที่มีรูปลักษณ์ใหม่ๆ มี Skin คุณภาพสูงเกือบ 50 แบบ, นาฬิกาทั้งแบบอนาล็อกและแบบดิจิตอล, สามารถปรับแต่ง Tray Clock ได้ตามความต้องการ, ปรับแต่ง Desktop, ตารางการปลุก, ปฏิทินและอื่นๆ โปรแกรมนาฬิกา นี้ เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาให้คุณสามารถที่จะตกแต่ง Desktop ของ Windows ของคุณได้โดยเพิ่มนาฬิกา, วอลเปเปอร์และอื่นๆ อีกมากมายให้กับมัน Skin ใหม่นี้ตั้งใจรวมเข้ากับ Desktop รวมทั้งทำให� � Desktop ดูสะอาดตามากขึ้น คุณสามารถที่จะเปลี่ยน Skin ปรับเปลี่ยน Desktop ของคุณหรือเปลี่ยนกลับไปเป็น Wallpaper แบบ Classic ของ Windows ก็ได้ครับ

 


--
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น