วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

Windows 7 Evolution SP1 x64 Edition


Windows 7 Evolution SP1 x64 Edition เป็นระบบปฏิบัติการ Windows 7 รุ่น Professional 64bit (x64) ที่มีการปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยตัดส่วนต่างๆที่ไม่จำเป็นออก เพื่อให้สามารถทำงานเร็ว และ เสถียรภาพมากขึ้น โดยในรุ่น Evolution ได้เพิ่มฟีเจอร์ God Mode (โหมดเทพ) อยู่ที่เมนูคลิกขวาบน Desktop ซึ่งสามารถปรับแต่ง เปิด - ปิด Service ต่างๆ เองได้อย่างงายดาย และ ได้เพิ่มโปรแกรมที่จำเป็นต้องมีติดเครื่องไว้อย่างเช่น WinRAR และ CCleaner เอาไว้ด้วย
Windows ships modified brilliant new jewel in the world of a very beautiful copy edited bear beautiful you can imagine in Windows ships.
Removed Components: (ส่วนที่ตัดออก)
Mobility Center
On-Screen Magnifier
People Near Me
Speech Recognition
Welcome Center
Sample Music and Videos
Sample Pictures
Screensavers
Fax
Manual windows setup
Natural Language
Windows Easy Transfer
Windows Help
Pre Installed: (ส่วนที่ติดตั้งเพิ่มเติม)
Flash Player
Java
CCleaner
WinRAR
Kels Runtime Pack
Instructions:
* Windows 7 Evolution SP1 x64 Edition.ISO | 3.27 GB
* Windows Loader v2.2.1 | 3.82 MB
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น